fbpx

[Speaking Test] Cách trình bày câu có liên kết mạch lạc

Trong luyện thi Speaking hoặc Giao tiếp tiếng Anh đặc biệt là khi trình bày câu trả lời hoặc bài nói dài, thì điều quan trọng là người nói phải biết cách sắp xếp và liên kết các ý tưởng với nhau sao cho mạch lạc đồng thời giúp người nghe nắm bắt cấu trúc bài nói của bạn một cách dễ dàng hơn. Các bạn chú ý các cách dẫn dắt câu nói theo gợi ý của Cleverlearn dưới đây để Giao tiếp/luyện thi tự tin hơn nhé ^_^

1. Cách dẫn dắt ý đầu tiên (Introduce your first point)
– To start with/First of all, I’d like to look at …

2. Đưa ra quan điểm mới (Start a new point)
– Now let’s turn to …
– Now let’s move on to …
– Now I’d like to consider …
– Next we come to …
– The next point I’d like to make is …
3. Kết thúc một quan điểm (Finish a point)
– Those are the main points on …
– That’s all I have to say about …
– Now we’ve looked at …

4. Dẫn lời đến ý tưởng đã nói trước đó (Refer to what you have said)
– As I said at the beginning …
– I told you a few moments ago that …
– In the first part of my talk, I said …
– As I’ve already said, …
– As I mentioned earlier, …

5. Dẫn lời đến ý tưởng sẽ nói (Refer to what you will say)
– I’ll come to that later.
– I’ll return to this point in a few minutes.
– … and I’ll talk about this in the next part of my presentation.

6. Tóm tắt ý tưởng của cả bài (Summarize)
– So now I’d just like to summarize the main points.
– In brief, we have looked at …

{Tổng hợp}

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đối Tác - Khách Hàng

0986.000.664