fbpx

Nếu không muốn bị chê là bất lịch sự, hãy thử ngay 4 cách đưa ra lời đề nghị sau

Đề nghị người khác làm gì đó phải làm sao để lịch sự, tránh gây cảm giác khó chịu? Đặc biệt là khi giao tiếp với người lạ, trong một môi trường mới hoặc trong công việc. Một lời đề nghị không chỉ thể hiện tính cách, kỹ năng giao tiếp của bạn mà còn đóng vai trò quyết định việc người đối diện có chấp nhận nó hay không. Hãy tham khảo ngay các cách đề nghị bằng tiếng Anh dưới đây của Cleverlearn để áp dụng trong những tình huống giao tiếp phù hợp nhé!

  1. Đưa ra lời đề nghị với cấu trúc Do you mind/ Would you mind
  2. Dùng cấu trúc dạng verb-ing:

Would you mind + verb-ing…?
Do you mind + verb-ing…?

Ví dụ:
– Would/ Do you mind helping me for a few minutes?
(Bạn có phiền giúp tôi ít phút được không?)
– Would/ Do you mind not smoking? Please don’t smoke.
(Xin đừng hút thuốc.)
– Would/ Do you mind opening the window? Please open the window.
(Phiền bạn mở giùm cửa sổ. / Vui lòng mở giùm cửa sổ.)

  1. Dùng cấu trúc dạng if

Để hỏi xin phép một cách lịch sự trong tiếng Anh ta thường dùng cấu trúc dạng if, cụ thể:

Do you mind + if-clause (present tense)…?
Would you mind + if-clause (past tense)…?

Would you mind có phần lịch sự hơn Do you mind. Tuy nhiên, sự khác biệt này rất nhỏ nên hai cấu trúc này có thể được sử dụng như nhau trong các tình huống giao tiếp trang trọng.

Ví dụ:
– Do you mind if I smoke? (Anh có phiền không nếu tôi hút thuốc?)
– Would you mind if I opened the window? (Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ?)

Lưu ý rằng câu trả lời No (không) hoặc Not at all (không có gì) được dùng để cho phép trong cấu trúc Would/ Do you mind if…? (nhưng chúng ta thường thêm vào những từ khác nữa để làm cho ý nghĩa thật rõ ràng.)

Ví dụ:
– Do you mind if I look at your paper? (Bạn có phiền không nếu tôi xem nhờ báo của bạn?) .
No, please do. (Không, xin cứ xem.)
– Would you mind if I used your phone? (Bạn có phiền không nếu tôi dùng điện thoại của bạn?)
No, please do. (Không, xin cứ tự nhiên.)

  1. What about…? / How about…?

Ta có thể đưa ra gợi ý làm một việc gì đó với cấu trúc câu hỏi “What about…? / How about…?”

What about + Noun/Noun phrase/V-ing…?
How about + Noun/Noun phrase/V-ing…?

Ví dụ:
– What about going out for a walk? (Ra ngoài đi dạo chút nhé?)
– What about a glass of beer? (Một ly bia nha?)
– How about going out for lunch? (Ra ngoài ăn cơm trưa được không?)

  1. Why not…?

Ta cũng có thể gợi ý hay lịch sự đề nghị người đối diện làm gì bằng câu hỏi với “Why not…?”

Why not + bare infinitive …?
Why don’t we/you + bare infinitive …?

Ví dụ:
– Why not have a bath? (Sao không đi tắm?)
– Why don’t we play soccer in the rain? (Tại sao chúng ta không chơi đá banh dưới trời mưa nhỉ?)

  1. Đưa ra lời đề nghị với Let’s

Ta có thể dùng câu trúc câu mệnh lệnh bắt đầu bằng “Let’s” (Let us) để đề nghị ai đó cùng làm một việc gì với mình.

Let’s + bare infinitive

Ví dụ:

– Let’s go to the cinema. (Chúng ta hãy đi xem phim đi.)
– Let’s go home. Mom is waiting for us. (Chúng ta hãy về nhà thôi. Mẹ đang đợi chúng ta đấy.)

{Sưu tầm}

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đối Tác - Khách Hàng

0986.000.664