fbpx

Cảm ơn và xin lỗi khách hàng chuyên nghiệp

Trong môi trường làm việc với người nước ngoài, sự chuyên nghiệp nên được thể hiện từ những điều nhỏ nhất, một lời cảm ơn tử tế hay một lời xin lỗi chân thành sẽ luôn để lại ấn tượng tốt tới người đối diện.

6 mẫu câu Cảm ơn

 

Thank you for all your hard work. Cảm ơn anh đã làm việc rất chăm chỉ
Thank you for taking the time to help. Cảm ơn anh đã dành thời gian giúp đỡ
Thank you for your prompt reply. Cảm ơn anh đã trả lời nhanh chóng
Thank you for your information. Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin
Thank you for your cooperation. Cảm ơn sự hợp tác của anh
Thank you for your understanding. Cảm ơn anh đã thông cảm

6 mẫu câu Xin lỗi

I am terribly sorry that I’ve kept you waiting for so long Thành thật xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu
I am sorry for being late Xin lỗi tôi đã đến muộn
I hope you will forgive me if I’m not considerate enough Tôi hy vọng anh sẽ tha lỗi cho tôi nếu như tôi có sơ xuất
I do apologize for what I said just now Tôi xin lỗi về những điều tôi vừa nói
Sorry, I have another appointment Xin lỗi, tôi có hẹn khác rồi
I am sorry for replying your email late Xin lỗi đã trả lời email của bạn muộn

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đối Tác - Khách Hàng

0986.000.664